همراه با بهار يك خانه تكاني گوارشي مي كردند گمانم

مادرك مي گويد در قديم بهار كه مي شده به كودكان "جوشونده خونوك" مي دادند كه روغن ولايتي با مخلوطي از گل گاوزبون، عناب، سه پسون و گل بنفشه بوده است، همان چهار گل

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟