۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

همراه با بهار يك خانه تكاني گوارشي مي كردند گمانم

مادرك مي گويد در قديم بهار كه مي شده به كودكان "جوشونده خونوك" مي دادند كه روغن ولايتي با مخلوطي از گل گاوزبون، عناب، سه پسون و گل بنفشه بوده است، همان چهار گل

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...