بگو ايشالا

شهرام شب پره براي سال نو دعا مي كنه كه :ايشالا هيچوقت به كسي محتاج نشيد، 
مادرك مي گه:نمي شه كه، آدم هميشه محتاجه به بقيه،ايشالا آدما بتونن احتياج همديگه را برآورده كنه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠