و از دور صداي دريا مي آيد

در حيط ويلا نشسته ام، گربه اي در كنارم خوابيده و هر بار با صداي استكان چايي من كه به ميز شيشه اي مي خورد، از جا مي پرد ،با حيرت به من نگاه مي كند و از نگاهم جوابي نمي گيرد و دوباره به چرت خود فرو مي رود، ازگيل هاي كال بر سر درخت در حال رسيدن هستند و مورچه ها از روي پاهايم رد مي شوند، هوا ابري شده و باد خنكي بازوهاي برهنه ام را سرد مي كند.

نظرات

‏ناشناس گفت…
سلام

کدوم شهر تشریف برده بودید؟
‏رجا گفت…
فردوس دمی ز وقت آسوده ماست
‏رجا گفت…
فردوس دمی ز وقت آسوده ماست

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠