۲۸ تیر ۱۳۹۳

نتيجه گيري اخلاقي اينكه، چگونگي پايان مهمتر از نوع آغاز است

چند سال پيش چند تا كارگر آخر شب رفته بودن پارك، يواشكي همگي سوار چرخ و فلك شدن، با دسته جارو از تو همون  صندلي ها ، چرخ و فلك را روشن كردن و خوشحال راه افتادن فقط
مشكل اينجا بود كه هيچكدام به چگونگي خاموش كردن ، فكر نكردند
فردا صبح  در چرخ و فلك گردان پيداشون كردن در وضعيتي نزديك به كما 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...