۱۱ تیر ۱۳۹۳

معرف حضور هستند كه:دوقلوها و خواهرك

چرا باد نمي ياد
رفته
كجا رفته
نمي دونم
رفته اون يكي پنجره شايد
رفته كوه
ممكنه
رفته بخوابه
نه مگه بادها مي خوابن
اره مي خوابن
از كجا مي دوني
مي دونم
نه نرفته بخوابه رفته اون يكي پنجره
شايد رفته درختا رو تكون بده
چرا
تا درختا قد بكشن
چرا
چون باد برگارو تكون مي ده و درختا قد بلند مي شن
نه
نه ؟چرا
چون رفته بخوابه
نه رفته اون يكي پنجره

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...