دلم نمي خواد، نمي ذارم خوب

عاشق داستانهاي علمي-تخيلي هستم، از ژول ورن كودكي ام بگير تا ايزاك اسيموف و ري بردبري، اين اواخر هم آرتور سي كلارك كه در قله ايستاده، حالا سايت يك پزشك ، يك بخشي اضافه كرده كه هر دفعه يك داستان كوتاه علمي -تخيلي مي ذاره، ديشب همشو خوندم و بعضي هاش تكان دهنده بود و لذت بخش  اين گستره هاي بدون مرز تخيل
تبصره
ها الان اون خواننده هاي شيرازيم كه از گوگل متنفرند كامنت مي گذارند:آدرس را مي دادي خوب 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠