۱۲ تیر ۱۳۹۳

اختلال هويت دوقلانه


دوقلوها مشكل هويت دارند ، يعني هر صبح كه از خواب پا مي شين هويت متفاوتي دارند، يا ني ني هستند يا بابا يا خودشان
يعني تمام روز ،هزار بار صدايشان بزني ، تو را تصحيح مي كنند كه :بابا هستم و يا ني ني هستم
و البته هويت مشتركي را در يك روز انتخاب نمي كنند
حالا اون روزي يكيشون گفته من جيش دارم و خواهرك مي خواسته ببرتش دستشويي كه دومي گفته :من بابا هستم، من مي برمش
دست اولي را گرفته برده دم در، دمپايي براش جفت كرده، از پله هاي حياط پايين برده و در دستشويي را باز كرده و فرستادتش داخل و وقتي اولي خواسته درو ببنده گفته كه : نه من بابا هستم بايد ببينم كي جيشت تموم مي شده
در پايان كار خواهرك اشتباه بزرگ زندگيشو كرده و اومده اولي را بشوره كه
دومي گذاشته به داد و بيداد و گريه كه : من بابا هستم، من بلدم پي پي بشورم، من بلدم جينگول بشورم ، من بلدم دستاشو بشورم، من بلدم دستامو بشورم ....
يعني اصلا يك وضعي

حالا تمام روز با خواهرك قهره و مدام مي گه: من مي رم خونمون تو تنها بموني
هرچي هم خواهرك عذرخواهي مي كنه فايده اي نداره و تنها اميدش به فرداست كه شايد با هويت ني ني از خواب بيدار شه و اين گناه بزرگ خواهرك يادش رفته باشه

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...