۱۲ تیر ۱۳۹۳

بعد از آخرين اسباب كشي دردناك كه ١٨ كارتن كتاب جابجا كردم، به خودم قول شرف دادم كه ديگه كتاب نخرم

پژوهشي نو در ميترا پرستي
گستره لسطوره

درامدي بر اهريمن شناسي ايراني

سرنوشت يك شمن، از ضحاك به اودن

شبرنگ بهزاد، رمزپردازي اسب در روايات پرياني،،،،

هيولا

،،،،

شرفم بر باد رفت

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...