۱۷ مهر ۱۳۹۳

ترم شروع شد، چقد بخنديم حالا


خب يعني تو، تو ذهنت فكر مي كردي قبل از ورود آرياييان چه كساني در ايران زندگي مي كردند؟
اومممممم دايناسورها ؟
،،


هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...