۳۰ آبان ۱۳۹۳

مي خواستم جام مادر نمونه را بهش بدم قبول نكرد، فكر كنم ترسيد ريا بشه

- اين طفلك اينقدر سرفه مي كنه ، بستني براش بده ها
- حواسم نبود غذاي داغ بهش دادم، دهنش سوخته، گفتم خنك بشه اينطوري
-؟؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...