۲۵ بهمن ۱۳۹۳

حالا فرهاد شيباني كمتر، اما سيمين غانم را كه همه مي شناسند بيشعور

داور جشنواره شعر و داستان كوتاه بودم، يكي از اشعار شعر گل گلدون بود، 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...