حالا فرهاد شيباني كمتر، اما سيمين غانم را كه همه مي شناسند بيشعور

داور جشنواره شعر و داستان كوتاه بودم، يكي از اشعار شعر گل گلدون بود، 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

١٤٠

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا