۲۹ اسفند ۱۳۹۳

از دلبري هاي عيد

دو زن خندان كه از لاي چادر مشكيشان گلدان سنبل بنفش يك شكل ديده مي شد

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...