و مادرش نمي داند چه چيز شگفت انگيزي توجه دختر را از بستني قيفيش پرت كرده است

كبوتري در سقف سالن پرواز مي كند و در ميان انبوه مسافران سالن انتظار تنها دخترك قرمز پوش او را مي بيند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟