۲ فروردین ۱۳۹۴

و مادرش نمي داند چه چيز شگفت انگيزي توجه دختر را از بستني قيفيش پرت كرده است

كبوتري در سقف سالن پرواز مي كند و در ميان انبوه مسافران سالن انتظار تنها دخترك قرمز پوش او را مي بيند

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...