۹ فروردین ۱۳۹۴

اما در يخچالش قورمه سبزي مادرپزي انتظار ناهارش را مي كشيد

پسرك ذرت مكزيكي و اسنك كالباس مي فروخت

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...