اما در يخچالش قورمه سبزي مادرپزي انتظار ناهارش را مي كشيد

پسرك ذرت مكزيكي و اسنك كالباس مي فروخت

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠