قارچ هاي چشم سفيد

مي گفت قارچها بعد از رعد و برق در مي يان، نمي دونستم ولي خوشم اومد، دوس دارم قارچ باشم و در طوفان رشد كنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠