۱۱ خرداد ۱۳۹۴

قارچ هاي چشم سفيد

مي گفت قارچها بعد از رعد و برق در مي يان، نمي دونستم ولي خوشم اومد، دوس دارم قارچ باشم و در طوفان رشد كنم

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...