۶ مرداد ۱۳۹۴

لارناكا

صف كنترل پاسپورت لارناكا هم شلوغ بود و خانواده عربي كه پشت سر ما بودند، رگ نژاد پرستي مرضيه را به جوش آوردند،در  مقاله اي خوانده بودم درباره فاصله، اينكه نژادهاي مختلف فاصله هاي مختلفي را بين خود و آدمهاي ديگر تحمل مي كنند، اسكانديناوي ها بيشترين فاصله  و عرب ها و همجنس گراها كمترين فاصله را، به همين دليل اولي سوار اتوبوس شلوغ نمي شود و دومي مشكلي با آن ندارد

حالا مرد محترم كت شلواري تر و تميز عربي كه پشت سر ما بود ، اينقدر خورد به مرضيه عصباني كه جامونو با هم عوض كرديم ، بعد از اون ضربه اش را به كوله پشتي ام حس مي كردم، محض آزمايش بين خودم و نفر جلويي فاصله انداختم و فورا آزمايش جواب داد و مرد ناشكيبا گفت: حركت، حركت كن
يعني نيم متر فاصله برايش چندين كيلومتر بود

فرودگاه ها را دوست دارم، گفته بودم، اين همه آدم هاي متفاوت، لباسها، نژادها، سن و سال، رنگها، انگار كه به كشورشان رفته باشي و همچنان حسرتي دارم از اين ديدن اين دختران بور شلوارك پوش هفده ساله كه سفرهاي دور دنيا را قبل از دانشگاه انجام مي دهند، در هفده سالگي  تنهايي به  مرودشت نرفته بودم، چه برسد به خارجه

در بيرون فرودگاه، اتوبوس تور را پيدا كرديم و  به گوش به مردان هم وطن  سپرديم كه در حيرت كشف حجاب زنان  بودند. من اين بخش تورها هميشه برايم عجيب است كه مردان ايراني  چرا توجهشان را از زنان همسفر بر نمي دارند، در حالي كه كلي سوژه خارجي جذاب براي مطالعه در اطراف وجود دارد،

طناز ،ليدر پرهيجان و بامزه اي امد و برنامه هاي تور را گفت كه چندان توجهي نكردم، تور فقط همين قيمت پايين بليط و هتلش را بايد استفاده كرد، بقيه برنامه را خودم و گوگل  خواهند ريخت.

افراد در هتلهاي مختلف پياده شدند و بسي مشعوف شديم كه آقايان مورد نظر ، پياده شدند

و من همچنان سوال مي كنم: دخترها دلبري را از كجا ياد مي گيرند؟ نمي دانم اما بايد آموزشي هم براي آقايان وجود داشته باشد، خب اين طفلكي ها از كجا بايد بدانند كه براي گرده افشاني چه بايد كرد؟ چطور بفهمند كه طنز مورد استفاده شان، جواب كه نمي دهد هيچ، حتي آزار دهنده است؟ 
به هتل رسيديم، ارزانترين را انتخاب كرده بوديم و مثلا درجه دو بود و حقيقتش را بخواهيد من هتلهاي درجه چهار شبيه به اين زياد ديده بودم!
اتاق تميز دو تخته با حمام و مخلفات و تراس نسبتا رو به دريا
در لابي هم واي فاي و كاركنان دوست داشتني و يك استخر تر و تميز، خدا باز هم قسمت كند اين دو ستاره هاي پرستاره را

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...