يه دروغي هم بهشون گفتن كه مورچه ها نمي ميرن، مي رن جاي ديگه

مادرك براي مورچه ها سم مي ريخته ، دوقل بهش گفته: نكن، نريز، اينا هم جونشونو پيش خودشون دوس دارن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠