بخوان

مادرك مي گويد: شبا تو خونه شمال اگه از تنهايي ترسيدي حصار مريم دور خودت بكش !
مي گم :حصار مريم چيه؟
مي گه: مثلا قديما تو  شيراز زن تازه زايمان كرده و نوزاد را به حضرت مريم مي سپردند و زن زائو خطي به دور خود مي كشيده و مي خوانده: حصار مي كشم، حصار مريم كه محافظت كند من و بچه را

نظرات

‏باران گفت…
آدم یاد فیلم جن گیر میفته!

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠