ضد حال


زن آبدارچي  خسيس دانشكده با چشماني پر از اشك به موقرمز مي گفت كه: مي خوام بعد از مرگم منو تو قم دفن كنن
مرد خدمتكار در حال جارو زدن گفت: خبر از اجاره آمبولانس تا قم داري؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠