قسمت جوكش اون قيافه جدي پسره است كه منتظره ماسته رنگ بگيره

پسربچه اصرار داره مامانه رنگ موهاشو به سر اونم بزنه، مادره  هم راه حل  خوبي پيدا كرده، هر بار به سر خودش رنگ مي زنه به سر اون ماست

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠