۲۴ مهر ۱۳۹۴

قسمت جوكش اون قيافه جدي پسره است كه منتظره ماسته رنگ بگيره

پسربچه اصرار داره مامانه رنگ موهاشو به سر اونم بزنه، مادره  هم راه حل  خوبي پيدا كرده، هر بار به سر خودش رنگ مي زنه به سر اون ماست

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...