۲۴ مهر ۱۳۹۴

قسمت جوكش اون قيافه جدي پسره است كه منتظره ماسته رنگ بگيره

پسربچه اصرار داره مامانه رنگ موهاشو به سر اونم بزنه، مادره  هم راه حل  خوبي پيدا كرده، هر بار به سر خودش رنگ مي زنه به سر اون ماست

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...