۲۴ مهر ۱۳۹۴

قسمت جوكش اون قيافه جدي پسره است كه منتظره ماسته رنگ بگيره

پسربچه اصرار داره مامانه رنگ موهاشو به سر اونم بزنه، مادره  هم راه حل  خوبي پيدا كرده، هر بار به سر خودش رنگ مي زنه به سر اون ماست

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...