۱۲ آبان ۱۳۹۴

يعني اخرين خلافي كه به ذهنتون مي رسيد اين بود؟ خدايي؟

دوستم كافه زده، بايد مي رفته جلسه توجيهي و در سخنراني ، مسئول به آنان نكات اخلاقي را گوشزد مي كرده و تاكيد كه تو سس آب نريزن!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...