كسي كه به چين ....

دوقل ماشينه را بره تو حموم، مادرك بهش مي گه :
نبر خراب مي شه
با هيجان مي گه:
 خراب نمي شه، چيني نيست ، مگه نمي دوني، چيني نيست اخه
،
،
،
يعني آبرو واسه چين نمونده ها

نظرات

ناردونه گفت…
سلام
بعد خيلي وقت بهتون سر زدم، برام عجيبه كه بر خلاف ٢-٣ سال پيش اثري از كامنت نيست. برام سوْال شد كه ادمها توي ايران ديگه ويلاگ خوني رو گذاشتن كنار؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠