۲ اسفند ۱۳۹۴

اقا هرچي تو اين فيلم كمدي داغونها مي بينيد بر اساس واقعيته، فقط بد ساختنش

رها زده با سيگار مبل مامانه را يه كوچولو سوزونده، 
بعد اسفند دود كرده و ريخته رو مبل كه صحنه جرم را دستكاري كنه، 
مبل سوراخ سوراخ شده 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...