اقا هرچي تو اين فيلم كمدي داغونها مي بينيد بر اساس واقعيته، فقط بد ساختنش

رها زده با سيگار مبل مامانه را يه كوچولو سوزونده، 
بعد اسفند دود كرده و ريخته رو مبل كه صحنه جرم را دستكاري كنه، 
مبل سوراخ سوراخ شده 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟