۲ اسفند ۱۳۹۴

اقا هرچي تو اين فيلم كمدي داغونها مي بينيد بر اساس واقعيته، فقط بد ساختنش

رها زده با سيگار مبل مامانه را يه كوچولو سوزونده، 
بعد اسفند دود كرده و ريخته رو مبل كه صحنه جرم را دستكاري كنه، 
مبل سوراخ سوراخ شده 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...