تحليل گر مسائل اقتصادي

-خاله اين بازيه خرابه؟
-نه خاله پوليه
- ها مي دونم، اون بار هم كه من بازي مي كردم گفت: لطفا پول بايد بدهيد، آدمهاي بدي هستند
- چرا؟
- آخه اون وقت  پول ما كم مي شه، پول اونا زياد مي شه اما بعضي هاشون خوب بودن، نوشته بودن: لطفا پول نمي خواهد بدهيد
- چه جالب
- ( مكث متفكرانه) چرا پول نمي خواستند؟ ( مكث طولاني) اهان چون خودشون بانك داشتن ، پول ما را نمي خواستند

نظرات

یاسر گفت…
سلام. تحلیل عجیبی بود! بازیهای غیرپولی بهترن! هیچوقت نباید برای بازی پول خرج کرد! به ما هم سر بزنید.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠