۲۰ تیر ۱۳۹۵

عطر مريم

ديروز خانمي چادري و خسته در مترو ،گلي از دسته گلش چيد و به من داد و خنديد.

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...