۹ بهمن ۱۳۹۵

من شبيه خودم هستم

بچه ها واقعا به شما ربطي ندارد،!
عزيزان من واقعا تا كسي از شما سوال نكرده نظر ندهيد،
 واقعا نظر شما اينقدر مهم نيست، 
در واقعا اصلا مهم نيست،
جمله: به نظر من ...را وقتي آغاز كنيد كه كسي از شما پرسيده باشد: به نظر شما...؟
اين روزها مدام در وضعيتي قرار مي گيرم كه به صورت پرسش شونده نگاه مي كنم و در دلم مي گويم: به تو چه
به تو چه كه ماشين، خونه ، كوفت و زهرمار مورد نظر شما را مي خرم يا نمي خرم 
به توچه كه اينجور يا اونجور مطابق ميل شما مي پوشم يا نمي پوشم
به تو چه كه اين كار را مي كنم يا نمي كنم
واقعا خجالت نمي كشيد جمله را با : گيسو چرا تو...؟
آغاز مي كنيد؟
مگه تا به حال سعي كردم شبيه بقيه باشم كه حالا نظرم عوض شده باشد
من شبيه شما نيستم

۲ نظر:

بارانی barani12000@yahoo.com گفت...

واو ... چه عصبانی !!! تازه می خواستم عاشقت بشم.

Ali Akhavan گفت...

ولی من دوست داشتم شبیه شما بودم...

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...