اسمارت گيس طلا باز مي گردد

ديروز هر جا مي رفتم مي شنيديم مردم دارن همون درس زبان اسپانيايي را گوش مي دن كه من! 
حيرتزه از گسترش علاقه به اين زبان ، دلايلش را از اونا مي پرسيدم و اونا هم دري وري تحويلم مي دادن
در أخرين محل يعني داروخانه، فهميدم كه گوشي خودم بوده داشته  درس را پلي مي كرده.....
مي دونم دلتون برا اسمارت گيس طلا تنگ شده بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه