۲۴ بهمن ۱۳۹۵

اسمارت گيس طلا باز مي گردد

ديروز هر جا مي رفتم مي شنيديم مردم دارن همون درس زبان اسپانيايي را گوش مي دن كه من! 
حيرتزه از گسترش علاقه به اين زبان ، دلايلش را از اونا مي پرسيدم و اونا هم دري وري تحويلم مي دادن
در أخرين محل يعني داروخانه، فهميدم كه گوشي خودم بوده داشته  درس را پلي مي كرده.....
مي دونم دلتون برا اسمارت گيس طلا تنگ شده بود

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...