اصلا با صداي بهمن مفيد شنيدم و خوندم و خنديدم

كامنت گذاران اينستاگرام خيلي بامزه اند(خداي نكرده به دوستان فيس بوك و پلاس و هر دو تا وبلاگها برنخوره ها) 
امروز درگير سفيد كردن پرده هاي چرك مرده در فرغوني بودم كه به عنوان تشت ازش استفاده كردم و امشب نتيجه تلاش مذبوحانه و بي فايده  را در اينستا گذاشتم و از بچه ها پرسيدم سفيد شده ديگه نه؟ 
يكي جواب داده: به همه مي سپريم سفيد شده، شما هم ازت پرسيدن بگو سفيد شدهنظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠