خدا اميدتو نااميد نكنه

محدثه به بچه ها ي مهد كودك گفته كه موقع ريختن ماش تو آب براي سبزه عيد مي تونن آرزو كنن
اون وقت شنيده كه يكي از بچه ها گفته: آرزو مي كنم يه اسپايدمن واقعي بشم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠