۵ فروردین ۱۳۹۶

بازگشت طنازان به كامنت دوني

تو اينستا گرام عكس از لاله هاي زرد گذاشتم و نوشتم كه به قرعان مجيد اينا پارسال قرمز بودن
كامنت گذاشته:  به گريگوري مندل  و نخود فرنگي هايش هم قسم بخوريد ما باور مي كنيم
تبصره:براي درك طنز جمله اش لازمه بگم مندل پدر علم ژنتيك بود؟

۱ نظر:

Ali Akhavan گفت...

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...