۱۵ اسفند ۱۳۹۵

خيلي نگران گوارشش شدم

امروز راننده اول آغاسي  و لب كارون گوش داد بعد سيمين غانم و گل گلدون

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...