۱۸ اسفند ۱۳۹۵

و عجيب مشكل است

پتو ها را يك به يك داخل ماشين مي اندازم و از آنچه تحويل مي گيرم لذت مي برم، رخت آويز را كنار بخاري مي گذارم و پتوها را رويش خشك مي كنم و خانه بوي دلچسب پودر ماشين و رطوبت مي دهد و احساس رضايت مي كنم
 امروز به دخترها سر كلاس گفتم  در كودكي تنها زماني تحسين شديم كه  كار خانگي را خوب انجام داديم و به همين دليل است كه هنوز كار خانه لذت بخش است اما بايد بياد بياوريم بدون نياز تاييد ديگران، 
چه كاري برايمان رضايت بخش  بود، لذت بخش هست
،
،
،
و عجيب مشكل است  

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...