۲۵ اسفند ۱۳۹۵

جاتون سبز

بچه ها هر چقدر رمان به صورت پي دي اف داريد برايم ايميل كنيد ، همچين سپاسگزار مي شوم كه نگو و نپرس،
اينم ايميلم  gistela0@gmail.com
رمانهاي كاراگاهي - معمايي همه نوع 
 از شرلوك هلمزي گرفته تا راز داوينچي و رمانهاي فانتزي   همه نوع از مدل هري پاتري تا نغمه يخ و برفي
رمان هاي عاشقانه همه جور از غرور و تعصب تا تاتا تا
عاشقانه جديد و جذاب نداشتيم؟
در تعطيلاتم و زير درختان پرشكوفه لم داده ام و تخمه دارم و فقط رمان سبك  و دلنشين ندارم 
تبصره: جان من بي خيال شلدون و دانيل استيل بشيد
حالا جان گريشام نه واقعا خوبه

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...