۲۹ خرداد ۱۳۹۶

اخه (اين يكي را اجازه داريد فحش مثبت هيجده بگذاريد) چرا اين سوال؟

تلويزيون نگاه نمي كنم در جريانيد اما الان در اتاق انتظار آزمايشگاه اين رسانه ( ناسزا ي مناسب پيدا نمي كنم) را مي بينيم، 
برنامه اي است با مجري بسيار زيبا كه چهار دختر صورت سوخته را آورده درباره عواطف و احساسات شون سوال مي كنه
كارگردان ( فحش مناسب را شما انتخاب كنيد) نماهاي نزديك از مجري زيبا را كات مي زند به صورت بهم ريخته  آن دختران
حالا لباس مجري مشكلي، چادر دخترها مشكي
ازشون سوال مي كنه: آيا شما به ازدواج فكر مي كنيد؟ 

۱ نظر:

Bardia گفت...

مجری نامبرده سال هاست مورد عنایات معنوی قرار دارد! دیگه فحش جدیدی بلد نیستم که نثارش کنم :|

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...