اخه (اين يكي را اجازه داريد فحش مثبت هيجده بگذاريد) چرا اين سوال؟

تلويزيون نگاه نمي كنم در جريانيد اما الان در اتاق انتظار آزمايشگاه اين رسانه ( ناسزا ي مناسب پيدا نمي كنم) را مي بينيم، 
برنامه اي است با مجري بسيار زيبا كه چهار دختر صورت سوخته را آورده درباره عواطف و احساسات شون سوال مي كنه
كارگردان ( فحش مناسب را شما انتخاب كنيد) نماهاي نزديك از مجري زيبا را كات مي زند به صورت بهم ريخته  آن دختران
حالا لباس مجري مشكلي، چادر دخترها مشكي
ازشون سوال مي كنه: آيا شما به ازدواج فكر مي كنيد؟ 

نظرات

Bardia گفت…
مجری نامبرده سال هاست مورد عنایات معنوی قرار دارد! دیگه فحش جدیدی بلد نیستم که نثارش کنم :|

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه