۴ مرداد ۱۳۹۶

و مضحك و دردناك كه خانمهاي ازدواج نكرده هم سن خودم هم جزوتبريك كنندگان بودند

در حيرتم از آدمهاييكه روز دختر را به من ٤٧ ساله تبريك مي گن
نكنيد اقا جان نكنيد
اين تبريك از  تقسيم بندي  ناجوري در ذهنتان حكايت دارد، به دوستم كه بيوه است تبريك نمي گوييد، به من چون ازدواج نكردم تبريك مي گويد، زشت است جان مادرتان، نكنيد

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...