و مضحك و دردناك كه خانمهاي ازدواج نكرده هم سن خودم هم جزوتبريك كنندگان بودند

در حيرتم از آدمهاييكه روز دختر را به من ٤٧ ساله تبريك مي گن
نكنيد اقا جان نكنيد
اين تبريك از  تقسيم بندي  ناجوري در ذهنتان حكايت دارد، به دوستم كه بيوه است تبريك نمي گوييد، به من چون ازدواج نكردم تبريك مي گويد، زشت است جان مادرتان، نكنيد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه