۸ مرداد ۱۳۹۶

نمي دونستم كه نمي دونن

امروز در خيابان شريعتي ديدم صاحب مغازه اي با شلنگ پياده رو را مي شست، گفتم كه اب نيست و فيلان
گفت اب چاهه
براش توضيح دادم كه كلا اب نيست، ابهاي زيرزميني و اينا
توجه نكرد
 حتي رهگذري هم از او دفاع كرد كه اين آب خوردن نيست!
زنگ زدم به ١٢٢ اطلاع دادم، ادرس را گرفتند و گفتند پيگيري مي كنند
اما كلا بايد يك فرهنگ سازي بشه كه آب چاه هم نداريم آقاجان!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...