هر دو عزيزيد و برخي عزيزتر


دوستا وقتي داري اسباب كشي مي كني به دو دسته تقسيم مي شوند
گروه اول مي گويند :كمك خواستي خبرم كن
گروه  دوم  مي گويند :من حوالي هشت  مي رسم 

نظرات

Ali Akhavan گفت…
دوست من گفته از فردا میاد وسایل منو بسته بندی میکنه و من باید چند روز برم مسافرت تا اینا کارشون تموم بشه خخخخ

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه