هر دو عزيزيد و برخي عزيزتر


دوستا وقتي داري اسباب كشي مي كني به دو دسته تقسيم مي شوند
گروه اول مي گويند :كمك خواستي خبرم كن
گروه  دوم  مي گويند :من حوالي هشت  مي رسم 

نظرات

Ali Akhavan گفت…
دوست من گفته از فردا میاد وسایل منو بسته بندی میکنه و من باید چند روز برم مسافرت تا اینا کارشون تموم بشه خخخخ

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠