۴ اسفند ۱۳۹۴

گروتسگ

دخترك براي  دفاع عجله داشت، شوهرش  او را كتك مي زد و با ادامه تحصيلش مخالفت مي كرد،نمي خواست تمديد كند.  استاد راهنما و دانشكده همكاري كرده و جلسه اش زودتر از موعد برگزار  شد.
هنگام  دفاع در صفحه تقديم پايان نامه اش نوشته بود: تقديم به همسرم 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بمیرم:|

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...